هنرستان دخترانه حضرت مریم (س)
  لیست دروس  
  توصیه های دروس تخصصی  
 
 

جهت دیدن عکسهای بیشتر به قسمت گالری عکس مراجعه نمایید

توصیه‌های کلیدی دروس تخصصی

طراحی دوخت

ـ حضور مرتب در هر جلسه

ـ دقت کافی در زمان تدریس هنرآموز و مشارکت فعال در پرسش و پاسخ‌ها

ـ دقت در تحلیل آثار هنرمندان در جهت تقویت بصری توسط هنرآموز

ـ به همراه داشتن لوزام و ابزار موردنیاز

- محافظت و نگهداری و استفاده صحیح از ابزار و لوازم

ـ ارائه اتودهای اولیه در طول زمان کلاس

ـ استفاده از سایت‌های طراحی لباس جهت ایده گرفتن

ـ کاربردی کردن مدل‌های خلاقانه و ذهنی

ـ تکالیف را در همان روز انجام دهید تا در تکمیل کارهایتان دچار مشکل نشوید.

- انجام و تحویل به موقع تکالیف به صورت هفتگی به هنرآموز

ـ نگهداری تمام اتودها در پوشه یا کلربوک

ـ خلاقیت و نوآوری در اتودهای ارائه شده

ـ مشارکت فعال در تحلیل اتودهای هم کلاسی‌ها در پایان هر جلسه

ـ اجرای اتودهای تأیید شده با دقت و رعایت اصول

ـ در کلاس‌های کارگاهی همواره دفترچه یادداشت به همراه داشته باشید تا نکات کلیدی را یادداشت کنند.

ـ  داشتن برنامه‌ریزی روزانه برای خواندن دروس تئوری( تخصصی و عمومی)

ـ پیش‌خوانی دروس تئوری و عملی قبل از تدریس

 

 
  کارهای زیبای بچه هاای دوخت رو در منوی گالری سایت مشاهده کنید عالیه