هنرستان دخترانه حضرت مریم (س)
  میثاق‌نامه مدیریت با هنرجویان  

خدایا چنان کن سرانجام کار                                                        توخشنود باشی و ما رستگار

 

میثاق‌نامه مدیریت با هنرجویان:

دختر نازنینم، تو موهبت زیبای خداوند رحمانی بر ما و ما به فرمان آن باری تعالی امانتدار اندیشه پاک و الهی تو، برآنیم که با همه وجود و توان این امانت را به سلامت به منزل مقصود برسانیم. شاید گاهی این صیانت، رویای زیبای نوجوانیت را بر هم زند به این باغبان دلسوز اعتماد کن و بدان که ایستاده‌ایم تا گلبرگ با طراوت وجودت را از سوز هر باد گزنده‌ای حراست کنیم. اکنون که در مسیر کسب علم و معرفت قرارگرفته‌ای، از تو می‌خواهم گامهایت را محکمتر برداری و با درک جایگاه ارزشمندت از لحظه لحظه عمرت با زیرکی و درایت بهره‌برداری نمایی و هر آنچه که تو را از رسیدن به هدف بازمی‌دارد با جرأت و جسارت حذف و بی‌اثر کنی. ‌ای رهرو مسیر دانایی، حال که به تقدیر الهی در طی این مسیر همراه یکدیگر هستیم، چه خوب است در مسیر حرکتمان حلقه وصل خود را با قادر مطلق محکم‌تر کنیم و زنجیر مستحکم این وصل نماز و قرآن است. شرط ادب و بندگی به جا آوریم که تمرین آن احسان به پدر و مادر است، لحظه‌ای از عبادت غافل نشویم که شاهراه آن رعایت اخلاق و خدمت به خلق است. پس در این لحظات مقدس آغازین سال تحصیلی، جهت شروع حرکت برای یک هدف متعالی هم پیمان می‌شویم.

به توجه و تأکید و رعایت سه حق مقدس:

1- رعایت حق نماز و انس با قرآن     2- رعایت حق پدر و مادر      3- رعایت حق بندگان خدا

نوردیده، مجموعه پیشرو برنامه‌ریزی فعالیتهای آموزشی و پرورشی اجرایی سال تحصیلی جاری است که به شما ارایه شده تا مطالعه و تحصیل خود را متناسب با آن به منظور کسب برترینها برنامه‌ریزی کنید. از ایزد منان خواهان درخشش شایسته‌ات بر قله‌های پیروزی و موفقیت هستم.

اینجانب فاطمه باقرزاده مدیر هنرستان نمونه دولتی حضرت مریم(س) متعهد می‌شوم، تمام توانم را در مسیر رشد و تعالی شما و همراه شدن در مسیردستیابی به آرامش روح و جانت بکار گیرم و از هیچ تلاشی دریغ نکنم

 

فاطمه باقرزاده مدیریت هنرستان